Avgifter

Barn 7-15år betalar 700kr per termin

Vuxna 16år och uppåt betalar 800kr per termin

Vi har två terminer per år