Avgifter

Du kan också betala via swish 123 288 10 68

Barn 7-15år betalar 700kr per termin

Vuxna 16år och uppåt betalar 800kr per termin

Vi har två terminer per år