Avgifter

www.klippanskarateklubb.se/medlemsavgifter 

Barn 7-15år betalar 600kr per termin

Vuxna 16år och uppåt betalar 700kr per termin

Vi har två terminer per år