Policy

Alkohol- och drogpolicy i Klippans Karateklubb

 

Grundsyn

Klippans Karateklubb är en ideell förening med huvudinriktning att bedriva träning och tävling i sann budoanda.

Vi tar avstånd från all form av mobbing, rasism och våld både i och utanför våra lokaler.

Vår förening består av många barn och ungdomar från 7år och vi vill ta vårt ansvar och erbjuda dem en drogfri uppväxtmiljö!

Våra ledare och medlemmar skall vara goda förebilder och representanter för vår förening.

Vi vill verka för en och drogfri verksamhet och visa att vi tar vårt ansvar för att ge våra ungdomar en positiv syn på ett drogfritt föreningsliv

Alkohol- och drogpolicyn berör alla medlemmar i föreningen

Alkohol och droger kan aldrig kombineras med någon form av trafik eller idrottsutövning

 

Detta innebär

Ingen alkohol får förekomma vid fester och andra sammankomster om personer under 18 deltar.

Tobak och rökning får inte förekomma i, eller i anslutning till lokaler där vi har verksamhet

Vi ställer oss helt bakom idrottsvärldens regler beträffande doping och otillåtna preparat

 

Vid misstanke om alkohol/narkotikaproblem

Kontakt med förälder för information om personen är under 18 år

Vid misstanke om hantering eller bruk av alkohol, narkotika eller anabola steroider förkommer kontaktas Polisen och Socialförvaltningen för information.

 

Om föreningsmedlem uppträder t.ex. bakfull/berusad

Ska leda till avhysning och efterföljande diskussion

 

Vid misstanke om bruk av narkotika/dopning

Om misstanke bekräftas ska personen avstängas från sin aktivitet i föreningen under den tid som föreningen bestämmer.

 

Förankring

Policyn ska förankras och revideras och vara en stående punkt vid årsmötet, där ansvarig för årets aktiviteter och information kring vår policy utses.

Denna policy skall finnas anslagen på föreningens hemsida.

 

Mål

Att skapa en trygg och drogfri miljö, samt fastställa regler för alla i vår förening

Att alla ska förstå och bidra med ett positivt förhållningssätt till policyn