Klubbnytt

Gradering är planerad på Lördagen 10/12 kl 9.00-12.00 för barnen

och kl. 13.00 för vuxna